Kyomi Tea & Coffee
Café/Dessert

Kyomi Tea & Coffee

151 Phạm Hùng, Hòa Vang, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0