La Boulangerie - Tiệm Bánh Pháp
Café/Dessert
La Boulangerie - Tiệm Bánh Pháp
22 Phan Bội Châu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
08:00 - 20:00
15,000 - 25,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0