Lam Hân - Coffee & Milk Tea
Café/Dessert
Lam Hân - Coffee & Milk Tea
23 Đỗ Quang, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
00:30 - 22:00
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0