Lam Hân - Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Lam Hân - Coffee & Milk Tea

23 Đỗ Quang, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
10,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0