Lotteria - Co.op Mart Sơn Trà
Nhà hàng -Chi nhánh
Lotteria - Co.op Mart Sơn Trà
Tầng 1, Co.op Mart Sơn Trà (Ngã Tư Trần Nhân Tông - Bình Than), Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 309,998
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0