Mì Quảng Bà Mua (B. Mua) - Hồ Nghinh
Quán ăn -Chi nhánh
Mì Quảng Bà Mua (B. Mua) - Hồ Nghinh
259 Hồ Nghinh, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
25,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0