O Linh - Mít Thấu Quảng Trị
Món Việt
O Linh - Mít Thấu Quảng Trị
09 Thanh Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
17,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0