Molly’s Coffee - Hàm Nghi
Café/Dessert -Chi nhánh

Molly’s Coffee - Hàm Nghi

68 Hàm Nghi, P. Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
25,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0