Mực Rim & Cá Bò Rim
Shop Online

Mực Rim & Cá Bò Rim

20 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0