Mum - Cafe Ice Cream
Café/Dessert

Mum - Cafe Ice Cream

552/3 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0