Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
My Kingdom - Vương Quốc Đồ Chơi - Trưng Nữ Vương - CHA063
197-199 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0