Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
My Kingdom - Vương Quốc Đồ Chơi - Trưng Nữ Vương - CHA063
197-199 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
8lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0