Ngọc Thạch Quán - Đặc Sản Chè Hà Nội - Núi Thành
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Ngọc Thạch Quán - Đặc Sản Chè Hà Nội - Núi Thành
399 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
9,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0