Nhà Hàng Việt Hương
Café/Dessert

Nhà Hàng Việt Hương

109 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
5lượt đánh giá từ Now
06:00 - 22:00
20,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0