Nhậu Bình Dân Minh Đen - Gà Quay Lá Chanh
Quán nhậu
Nhậu Bình Dân Minh Đen - Gà Quay Lá Chanh
Lô 143 Võ Duy Dương (Đường Số 5 - Bờ Hồ), Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
50,000 - 180,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0