Phố Cổ Hà Nội - Huỳnh Ngọc Huệ
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Phố Cổ Hà Nội - Huỳnh Ngọc Huệ
180 Huỳnh Ngọc Huệ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
6,000 - 119,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0