Phước Thái - Hải Sản Tươi Sống
Quán ăn
Phước Thái - Hải Sản Tươi Sống
16 - 18 Hồ Nghinh, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
35,000 - 198,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0