Pizza Hut - Núi Thành
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Núi Thành

239 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
39,000 - 499,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0