Pizza Hut - Núi Thành
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Núi Thành
239 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
39,000 - 499,000
Phí giao hàng
4,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
4,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0