Play's Coffee - Hà Huy Tập
Café/Dessert -Chi nhánh
Play's Coffee - Hà Huy Tập
249 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
06:45 - 22:00
12,000 - 30,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0