Pureza Cafe
Café/Dessert

Pureza Cafe

3 Phan Thành Tài, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
06:45 - 21:00
12,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0