Rề Trô Restaurant
Món Việt
Rề Trô Restaurant
28C Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
2lượt đánh giá từ Now
35,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0