Rơm Coffee - Đồ Uống - Võ Nguyên Giáp
Café/Dessert

Rơm Coffee - Đồ Uống - Võ Nguyên Giáp

99 Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
06:00 - 22:16
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0