Runam Bistro - Bạch Đằng
Nhà hàng -Chi nhánh

Runam Bistro - Bạch Đằng

22 - 24 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0