Samdi - Không Gian Xưa
Món Việt -Chi nhánh
Samdi - Không Gian Xưa
402 - 404 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
2lượt đánh giá từ Now
20,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0