Sawatdee Thaifood Restaurant
Nhà hàng
Sawatdee Thaifood Restaurant
404 Nguyễn Tri Phương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10:00 - 22:00
40,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0