Say - Mì Cay & Trà Sữa
Quán ăn -Chi nhánh

Say - Mì Cay & Trà Sữa

70 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0