Si Quán - Nhậu Bình Dân
Quán nhậu
Si Quán - Nhậu Bình Dân
Lô 1404 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
70,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0