Snow Pizza
Yêu thích
Nhà hàng

Snow Pizza

134 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
80,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0