Café/Dessert -Chi nhánh
Starbucks Coffee - Bạch Đằng
Hilton Complex, 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
07:00 - 22:00
50,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0