Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Bạch Đằng

Hilton Complex, 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
50,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0