Sương Phan - Bún Lòng Xào Nghệ - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Sương Phan - Bún Lòng Xào Nghệ - Shop Online

104 Trần Nguyên Đán, P. Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0