Tâm - Bún Riêu Cua & Thịt Chả
Món Việt
Tâm - Bún Riêu Cua & Thịt Chả
3 Đoàn Nhữ Hài, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
3lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0