Tâm - Bún Riêu Cua & Thịt Chả
Quán ăn
Tâm - Bún Riêu Cua & Thịt Chả
3 Đoàn Nhữ Hài, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
06:45 - 12:00
15,000 - 20,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0