Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
TH True Mart - Hoàng Diệu - 70000272
370-372 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
08:30 - 20:30
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0