The 59 Cafe
Café/Dessert

The 59 Cafe

59 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
5lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
15,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0