The Mana Cafe - Bingsu
Café/Dessert
The Mana Cafe - Bingsu
66 Đỗ Quang, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
08:00 - 21:00
69,000 - 135,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0