Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa - Phan Đăng Lưu
Café/Dessert -Chi nhánh
Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa - Phan Đăng Lưu
65 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0