Tỏi Cafe - Lê Đình Lý
Café/Dessert -Chi nhánh
Tỏi Cafe - Lê Đình Lý
119 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0