Trà Sữa - 161 Lê Lợi
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa - 161 Lê Lợi
161 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
08:00 - 22:00
17,000 - 26,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0