Trà Sữa Ăn Vặt Bi
Café/Dessert
Trà Sữa Ăn Vặt Bi
11 Lý Chính Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0