Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Nguyễn Văn Linh
28 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hai Chau District, Đà Nẵng
08:30 - 22:00
23,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0