Trà Sữa House Of Cha - Phan Đăng Lưu
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa House Of Cha - Phan Đăng Lưu

206 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0