Trà Sữa Kokoro
Ăn vặt/vỉa hè
Trà Sữa Kokoro
192 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
5,000 - 20,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0