Trà Sữa Mộc - Thái Phiên
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Mộc - Thái Phiên
30 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
15,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0