Cherry - Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Cherry - Coffee & Milk Tea

395 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0