Trà Sữa TocoToco - Ngô Thì Nhậm
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa TocoToco - Ngô Thì Nhậm
52 Ngô Thì Nhậm, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0