Trà Tiên Hưởng - Lê Đình Dương
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Tiên Hưởng - Lê Đình Dương
32 Lê Đình Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 23:00
25,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0