Trà Tiên Hưởng - Phạm Cự Lượng
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Tiên Hưởng - Phạm Cự Lượng

153 Phạm Cự Lượng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0