Trần Thị - Bánh Huế
Quán ăn
Trần Thị - Bánh Huế
23 Nguyễn Hữu Cảnh , Quận Hải Châu, Đà Nẵng
08:40 - 22:00
18,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0