Tré Bà Đệ
Shop/Cửa hàng

Tré Bà Đệ

81 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
06:45 - 22:00
80,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0