Trúc Lâm Viên Cafe & Restaurant
Nhà hàng, Buffet
Trúc Lâm Viên Cafe & Restaurant
8 - 10 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
35,000 - 1,100,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0