Trúc Lâm Viên Cafe & Restaurant
Nhà hàng, Buffet -Chi nhánh
Trúc Lâm Viên Cafe & Restaurant
8 - 10 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 1,100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0