Tú Hảo - Mì Xá Xíu & Hoành Thánh
Quán ăn
Tú Hảo - Mì Xá Xíu & Hoành Thánh
96 Thủ Khoa Huân, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
18,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0