Ty Ty Cafe
Café/Dessert
Ty Ty Cafe
10 - 12 Ngô Thì Nhậm, P. Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0