Unit 8 Cafe
Café/Dessert
Unit 8 Cafe
08 Lạc Long Quân, P. Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
1lượt đánh giá từ Now
10,000 - 26,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0