Vevy Milktea - Yên House - Phước Trường 11
Café/Dessert -Chi nhánh

Vevy Milktea - Yên House - Phước Trường 11

35 Phước Trường 11, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0